torsdag 15 november 2012

Symbios i Trollskogen

Trollskogen, ett naturreservat, på Norra Öland fascinerade mig. Känslan av att växterna levde i symbios infann sig ganska snabbt. En växt som jag inte kände igen använde en gigantisk tall som växtstöd. Naturen var magisk och den här blåsiga dagen var det mäktigt att uppleva Östersjön på nära håll.

Wikipedia förklarar symbios på följande sätt:
"Symbios, "samliv" definieras som en biologisk interaktion där två olika organismer som lever tillsammans i ett nära förhållande med positiv effekt för en eller båda parter. En sådan organism kallas symbiont. Ofta blandas begreppet ihop med mutualism som beskriver ett förhållande som båda parterna tjänar på, men mutualism är bara en av flera olika sorters symbios. Andra exempel på symbiotiska förhållanden är kommensalism, där en part har nytta därav medan den andra påverkas obetydligt, parasitism, där en part drar nytta av samlevnaden medan den andra skadas. Symbios kan ofta leda till samevolution, så att de inblandade arterna över evolutionär tid anpassas till sin inbördes växelverkan.
Symbios kan vara antingen fakultativ (valfri) eller obligat. Vid obligat symbios kan organismerna inte leva utan varandra."

Många av träden är mellan 100-200 år gamla. Det var ett uppskattat utflyktsmål och jag kan varmt rekommendera ett besök.


 
 


Inga kommentarer: